Een beetje natuurkunde

People stand in front a large aquarium. Fishes and sharks swim in it.

Waarom is glas doorzichtig?

Als alle dingen uit moleculen bestaan, waarom kan licht door sommige dingen heenschijnen? Waarom is glas doorzichtig?

De Kopenhaagse interpretatie

De Kopenhaagse interpretatie werd door Niels Bohr en Werner Heisenberg voorgesteld als verklaring voor vreemde verschijnselen in de quantummechanica.

Ruimten en dimensies

Wat bedoelen wiskundigen en natuurkundigen eigenlijk met hogere of extra dimensies? Laten op reis gaan door een universum vol ruimten en dimensies!

Het tweespleten-experiment

We bespreken het beroemde tweespletenexperiment dat fundamentele inzichten opleverde voor ons huidig begrip van de kwantummechanica.
A classical image of an atom is portrayed with an electron whizzing around the nucleus. They are all portrayed as balls, which is false.

Dit is geen atoom

Het atoom wordt vaak beschreven als een mini-zonnestelseltje, waarbij de elektronen als planeetjes om de kern heendraaien. Dit is een onjuiste observatie.

De betekenis van E=mc²

De wereldberoemde vergelijking is misschien niet wat je denkt. Massa converteert niet naar energie. Het is ook niet volledig: de vergelijking is langer.

Regenbogen: Alexanders band

De band tussen de primaire en de secundaire regenboog is donker. Het gebied onder de primaire regenboog is licht. We bespreken Alexanders band.

Waar rook is, is radioactieve straling

Zelfs natuurkunde leert ons dat roken slecht is. We bespreken kort wat radioactiviteit is, wat ioniserende straling is en hoe radioactief longen worden.
Clothes hang out to dry against a backdrop of mountains

Waarom droogt natte kleding?

De zomer is gearriveerd op het noordelijk halfrond. De tijd is aangebroken om mensen op straat te achtervolgen met waterpistolen, door de stralen van de tuinsproeiers van de buurman te springen en voor ofwel het voorzichtig plaatsen van een natte, zompige zeekomkommer op de buik van een pittende badgast(beginfootnote)De auteur…

Maar even tussendoor: waarom zinken grote, zware schepen niet?

Tenzij door een vergissing, zinken schepen niet in het water. Zelfs de zware, grote types niet. Af en toe stellen leerboeken dat het komt door een verschil in dichtheid. Hoewel niet onjuist, is het niet de fundamentele oorzaak. Schepen mogen dan soms naar de bodem verdwijnen door de zwaartekracht,…
A computer-generated 3D image of a cup of coffee. The coffee, however, looks like a moderately turbulent sea. There's a tiny sailboat trying to avoid a lighthouse. All in this cup.

Waarom je koffie geen last heeft van eb en vloed

De maan draait om de aarde en zijn zwaartekracht veroorzaakt eb en vloed. Maar waarom heeft een zwembad geen eb en vloed? En een kop koffie? Het menselijk lichaam bestaat voor het grootste gedeelte uit water. Staat dat niet ook onder invloed van de maan? Zolang je al deze mooie…
A Hubble Space Telescope image of Galaxy cluster Abell 2537. The amount of gravity, that is, warping of spacetime, caused by this galaxy is visible through the bending of the light of stars and galaxies behind Abell. The galaxy works as a lens. All is predicted by Einstein's General Relativity.

Energie is niet fundamenteel en niet behouden

Af en toe hoor je wel eens iemand zeggen dat alles uiteindelijk energie is. Einstein zei immers dat massa energie is, wij zelf zijn energie, licht is energie en alles in het universum is energie. Het wordt vaak gepresenteerd als de fundamentele substantie waar alles van gemaakt is. En energie…

Wat is een ruimtetijdinterval?

Einstein en collega’s leerden ons dat ruimte en tijd geen gefixeerde entiteiten zijn. Ze kunnen worden uitgerekt en ingekort. Ze variëren. Er is echter een ding dat dit niet doet: de invariantie van de ruimtetijdinterval.

Afleiding van de lorentztransformaties uit de rotatie van referentiekaders met een Wick-rotatie van reële tijd naar imaginaire tijd

De lorentztransformaties, bekend om hun centrale rol in Einsteins speciale relativiteitstheorie, worden afgeleid uit de rotatie van twee referentiekaders in standaard configuratie, waarbij de tijd gezien wordt als imaginaire eenheid van ruimtetijd. Deze afleiding zie je niet vaak. Er zijn weinig boeken voor bachelorstudenten of online artikelen die de details…