A computer-generated 3D image of a cup of coffee. The coffee, however, looks like a moderately turbulent sea. There's a tiny sailboat trying to avoid a lighthouse. All in this cup.

Waarom je koffie geen last heeft van eb en vloed

De maan draait om de aarde en zijn zwaartekracht veroorzaakt eb en vloed. Maar waarom heeft een zwembad geen eb en vloed? En een kop koffie? Het menselijk lichaam bestaat voor het grootste gedeelte uit water. Staat dat niet ook onder invloed van de maan? Zolang je al deze mooie vragen stelt, kun je er bijna zeker van uitgaan dat wat je dacht dat eb en vloed veroorzaakt, niet juist is. Lees verder Waarom je koffie geen last heeft van eb en vloed