Reële eigenwaarden en eigenvectoren van 3×3 matrices, voorbeeld 3

In deze serie voorbeelden hebben we te maken met matrices waarvan de eigenwaarden reële waarden blijken te zijn. Oftewel, de eigenwaarden en de eigenvectoren bevinden zich in $\mathbb{R}^n$.

Download pdf

Stel, de volgende matrix is gegeven: \begin{equation*} \mathbf{A}= \begin{pmatrix} \phantom{-}5 & 2 & 0 \\ \phantom{-}2 & 5 & 0 \\ -3 & 4 & 6 \end{pmatrix}. \end{equation*} De opdracht is om de eigenwaarden en de bijbehorende eigenvectoren te berekenen. 1. Karakteristieke vergelijking Stel eerst de karakteristieke vergelijking op en los deze vervolgens op. De gevonden oplossingen zijn de eigenwaarden van matrix $ \mathbf{A} $. Als $ \mathbf{I} $ de eenheidsmatrix (ook wel identiteitsmatrix) is van $ \mathbf{A} $ en $ \lambda $ de te vinden eigenwaarde(n), dan is de karakteristieke vergelijking: \begin{equation*} \det(\mathbf{A}-\lambda \mathbf{I})=0. \end{equation*} Als we die opschrijven in matrixvorm, verkrijgen we \begin{equation} \label{eq:characteristic1} \begin{vmatrix} \phantom{-}5-\lambda & 2 & 0 \\ \phantom{-}2 & 5-\lambda & 0 \\ -3 & 4 & 6-\lambda \end{vmatrix} =0. \end{equation} Kies de makkelijkste rij of kolom om de determinant van de matrix van vergelijking \eqref{eq:characteristic1} te berekenen. Oftewel, hier gaan we langs de laatste kolom naar beneden. Deze kolom bevat namelijk de meeste nullen, wat de lengte van de karakteristieke vergelijking danig zal verkorten: \begin{align*} &0\begin{vmatrix}\phantom{-}2 & 5-\lambda \\ -3 & 4 \end{vmatrix} \\ &\quad – 0\begin{vmatrix}5-\lambda & 2 \\ -3 & 4 \end{vmatrix} \\ &\qquad+ (6-\lambda)\begin{vmatrix}5-\lambda & 2 \\ 2 & 5-\lambda \end{vmatrix} = 0, \end{align*} en dus \begin{equation} (6-\lambda)\begin{vmatrix}5-\lambda & 2 \\ 2 & 5-\lambda \end{vmatrix} = 0. \end{equation} Als we dit verder uitwerken, verkrijgen we \begin{align*} (6-\lambda)[(5-\lambda)(5-\lambda)-2^2]  &= 0, \\ (6-\lambda)[25-5\lambda-5\lambda+\lambda^2-4] &= 0, \\ (6-\lambda)[\lambda^2-10\lambda+21] &= 0, \end{align*} waardoor we een hanteerbaardere vorm van de karakteristieke vergelijking hebben gevonden: \begin{equation} (6-\lambda)[(\lambda-3)(\lambda-7)] = 0, \end{equation} waarvan de oplossingen van $ \lambda $ vervolgens makkelijk af te lezen zijn: \begin{equation} \therefore \lambda = 6 \vee \lambda = 3 \vee \lambda = 7. \end{equation} We kunnen ten slotte nog twee controles uitvoeren. De som van de gevonden waarden moet gelijk zijn aan de spoor, of trace, van $\mathbf{A}$, oftewel, de som van de hoofddiagonaal van $\mathbf{A}$: \begin{equation*} \text{tr } \mathbf{A}=5+5+6=16. \end{equation*} En inderdaad is ook de som van de gevonden waarden van $\lambda$ gelijk aan 16. Ten slotte kunnen we nog controleren of het product van de gevonden waarden gelijk is aan $\det\mathbf{A}$: \begin{align*} \det\mathbf{A} &= 0\begin{vmatrix}\phantom{-}2&5\\-3&4\end{vmatrix} \\ &\qquad -0\begin{vmatrix}\phantom{-}5&2\\-3&4\end{vmatrix} \\ &\qquad\quad +6\begin{vmatrix}5&2\\2&5\end{vmatrix} \\ &= 6\begin{vmatrix}5&2\\2&5\end{vmatrix} \\ &= 6(5^2-2^2) \\ &= 126. \end{align*} En inderdaad is ook het product van de gevonden waarden van $\lambda$ gelijk aan $6\cdot3\cdot7=126$. 2. Benoem de eigenwaarden De eigenwaarden van matrix $ \mathbf{A} $ zijn dus $ \lambda = 6 $, $ \lambda = 3 $ en $ \lambda = 7$. 3. Eigenvectorvergelijkingen We herschrijven nu de karakteristieke vergelijking in matrixvorm naar een stelsel van drie lineaire vergelijkingen. Omdat het de bedoeling is dat we een (of meer) eigenvector(en) $ \mathbf{v} $ gaan vinden, stel dan dat \begin{equation} \label{eq:v01} \mathbf{v} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \end{equation} en dat \begin{equation} (\mathbf{A}-\lambda\mathbf{I})\mathbf{v}=\mathbf{0}. \end{equation} In dat geval schrijven we \begin{equation} \label{eq:A-lambda I times v = 0} \begin{pmatrix} \phantom{-}5-\lambda & 2 & 0 \\ \phantom{-}2 & 5-\lambda & 0 \\ -3 & 4 & 6-\lambda \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \mathbf{0}, \end{equation} wat we vervolgens als een stelsel van drie lineaire vergelijkingen kunnen opstellen: \begin{equation*} \left\{ \begin{matrix}[r] (5-\lambda)x_1  + 2x_2  + 0x_3  = 0, \\ 2x_1 + (5-\lambda)x_2 + 0x_3 = 0, \\ -3x_1 + 4x_2 + (6-\lambda)x_3 = 0. \end{matrix} \right. \end{equation*} Als we dit nog enigszins vereenvoudigen, hebben we de volgende eigenvectorvergelijkingen verkregen: \begin{equation} \label{eq:eigenvectorvergelijkingen01} \left\{ \begin{matrix}[r] (5-\lambda)x_1 + 2x_2 &= 0, \\ 2x_1 + (5-\lambda)x_2 &= 0, \\ 3x_1 – 4x_2 – (6-\lambda)x_3 &= 0. \end{matrix} \right. \end{equation} 4. Substitueer elke verkregen eigenwaarde $\boldsymbol{\lambda}$ in de eigenvectorvergelijkingen 4.1. Eigenwaarde $\boldsymbol{\lambda = 3}$ Laten we beginnen met eigenwaarde $ \lambda = 3 $. Als we dit in eigenvectorvergelijkingen \eqref{eq:eigenvectorvergelijkingen01} substitueren, verkrijgen we \begin{align*} (5-3)x_1 + 2x_2 &= 0, \\ 2x_1 + (5-3)x_2 &= 0, \\ 3x_1 – 4x_2 – (6-3)x_3 &= 0. \end{align*} Dat kunnen we vereenvoudigen tot \begin{align*} 2x_1 + 2x_2 &= 0, \\ 2x_1 + 2x_2 &= 0, \\ 3x_1 – 4x_2 – 3x_3 &= 0. \end{align*} Van de eerste en de tweede vergelijking blijft over: $ x_1 = -x_2 $. Laten we $x_1$ in de derde vergelijking substitueren. \begin{align*} 3(-x_2) – 4x_2 – 3x_3 &= 0 \\ \therefore 7x_2 &= -3x_3. \end{align*} Met andere woorden, als $ x_2 = -3 $, dan is $ x_3 = 7 $ en $ x_1 = 3 $. We kunnen nu dus de waarden van $ \mathbf{v} $ in \eqref{eq:v01} invullen: \begin{equation} \mathbf{v} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \phantom{-}3 \\ -3 \\ \phantom{-}7 \end{pmatrix}. \end{equation} Met andere woorden, een eigenvector bij de eigenwaarde $ \lambda = 3 $ is $ \begin{pmatrix}3 & -3 & 7\end{pmatrix}^T $. (Noot: we schrijven hier met opzet een eigenvector, aangezien bijvoorbeeld de eigenvector $ \begin{pmatrix}54 & -54 & 126\end{pmatrix}^T $ ook een eigenvector is bij deze eigenwaarde. Zolang $ x_1 = -x_2 $ en $ 7x_2 = -3x_3 $, met andere woorden, zolang de verhoudingen tussen $ x_1$, $ x_2 $ en $ x_3 $ maar onveranderd blijven, is het een eigenvector die bij deze eigenwaarde hoort. De conventie is echter om de laagst mogelijke gehele waarden te hanteren.) Dit kunnen we nog controleren door het inwendig product van $\mathbf{A}$ met de eigenvector te berekenen. Als het goed is, verkrijgen we het inwendige product met dezelfde eigenvector als resultaat, oftewel, $ \mathbf{Av}=\lambda \mathbf{v} $. Als we dit uitschrijven in matrixnotatie (waarbij we voor de duidelijkheid aangeven welk deel welke variabele is), verkrijgen we inderdaad \begin{align*} & \underbrace{\begin{pmatrix} \phantom{-}5 & 2 & 0 \\ \phantom{-}2 & 5 & 0 \\ -3 & 4 & 6 \end{pmatrix}}_{\mathbf{A}} \underbrace{\begin{pmatrix} \phantom{-}3 \\ -3 \\ \phantom{-}7 \end{pmatrix}}_{\mathbf{v}} \\ &= \begin{pmatrix} 5\cdot3 + 2\cdot-3 + 0\cdot7 \\ 2\cdot3 + 5\cdot-3 + 0\cdot7 \\ -3\cdot3 + 4\cdot-3 + 6\cdot7 \\ \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \phantom{-}9 \\ -9 \\ \phantom{-}21 \end{pmatrix} = \underbrace{3}_{\lambda} \underbrace{ \begin{pmatrix} \phantom{-}3 \\ -3 \\ \phantom{-}7 \end{pmatrix}}_{\mathbf{v}}. \end{align*} 4.2. Eigenwaarde $ \boldsymbol{\lambda = 6} $ Op dezelfde manier vervangen we $ \lambda = 6 $ in de eigenvectorvergelijkingen van \eqref{eq:eigenvectorvergelijkingen01}. We schrijven dan de volgende drie lineaire vergelijkingen op: \begin{align*} (5-6)x_1 + 2x_2 &= 0, \\ 2x_1 + (5-6)x_2 &= 0, \\ 3x_1 – 4x_2 – (6-6)x_3 &= 0. \end{align*} Die kunnen we verder uitwerken: \begin{align*} x_1 &= 2x_2, \\ 2x_1 &= x_2, \\ 3x_1 &= 4x_2. \end{align*} We zien dat alleen $ x_1 = x_2 = 0 $ een oplossing kan vormen voor dit stelsel van gelijktijdige vergelijkingen. En omdat $ x_3 $ altijd wordt vermenigvuldigd met 0 (die komt dan ook niet langer voor in dit stelsel), kan $ x_3 $ iedere waarde aannemen. Een eigenvector die bij eigenwaarde $ \lambda = 6 $ hoort, is dan ook simpelweg $ \begin{pmatrix}0 & 0 & 1\end{pmatrix}^T $. Als we dit checken met behulp van het inwendig product van matrix $\mathbf{A}$ met $ \begin{pmatrix}0 & 0 & 1\end{pmatrix}^T $, verkrijgen we inderdaad $\lambda\mathbf{v}$: \begin{align*} &\begin{pmatrix} \phantom{-}5 & 2 & 0 \\ \phantom{-}2 & 5 & 0 \\ -3 & 4 & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \phantom{-}5\cdot0 + 2\cdot0 + 0\cdot1 \\ \phantom{-}2\cdot0 + 5\cdot0 + 0\cdot1 \\ -3\cdot0 + 4\cdot0 + 6\cdot1 \\ \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 6 \end{pmatrix} = 6 \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}. \end{align*} 4.3. Eigenwaarde $ \boldsymbol{\lambda = 7} $ Vullen we $\lambda=7$ in, dan verkrijgen we \begin{align*} (5-7)x_1 + 2x_2 &= 0, \\ 2x_1 + (5-7)x_2 &= 0, \\ 3x_1 – 4x_2 – (6-7)x_3 &= 0. \end{align*} Dit kunnen we verder uitwerken: \begin{align*} x_1 &= x_2, \\ x_1 &= x_2, \\ 3x_1 – 4x_2 + x_3 &= 0. \end{align*} Als we $ x_1 = x_2 $ substitueren in de derde vergelijking, krijgen we \begin{align*} 3x_2 – 4x_2 &= -x_3, \\ x_2 &= x_3. \end{align*} En dus concluderen we dat \begin{equation} x_1 = x_2 = x_3. \end{equation} Een eigenvector die bij eigenwaarde $\lambda=7$ hoort, is dus $\begin{pmatrix}1 & 1 & 1\end{pmatrix}^T$. Uiteraard kunnen we dit ook controleren: \begin{align*} &\begin{pmatrix} \phantom{-}5 & 2 & 0 \\ \phantom{-}2 & 5 & 0 \\ -3 & 4 & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \phantom{-}5\cdot1 + 2\cdot1 + 0\cdot1 \\ \phantom{-}2\cdot1 + 5\cdot1 + 0\cdot1 \\ -3\cdot1 + 4\cdot1 + 6\cdot1 \\ \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 7 \\ 7 \\ 7 \end{pmatrix} = 7 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \end{align*} dus dat klopt.