De afleiding van het volume van een bol met gebruikmaking van bolcoördinaten