De afleiding van het volume van een bol met gebruikmaking van bolcoördinaten


Hoewel de bekende Archimedes al lang voor wij geboren werden de formule voor de inhoud van een bol had afgeleid, komt zo’n afleiding met gebruikmaking van bolcöordinaten en een volume-integraal niet vaak voor in studieboeken.

In dit artikel zullen we de volgende formule voor de inhoud van een bol gaan afleiden:

\begin{equation}
V = \frac{4}{3}\pi r^3,
\end{equation}

waarbij $r$ de straal is.

Dit artikel is mogelijk op het niveau van tweedejaars natuurkundestudenten.


Bolcoördinaten

Het volume van een rechthoekig blok $\delta V$ met lengte $a$, breedte $b$ en hoogte $c$ is gegeven door $\delta V = a \times b \times c$.

Figuur 1: Een stuk van een bol

In Figuur 1 zie je een stuk van een bol. Hoewel de randen gekromd zijn kunnen we hier ook

\begin{equation}
\delta V \approx a \times b \times c
\end{equation}

toepassen, ook al is het een benadering.

Om bolcoördinaten te gebruiken definiëren we $a$, $b$ en $c$ als volgt:

\begin{align}
a &= PQ\delta\phi = r\sin\theta \, \delta\phi, \\
b &= r\delta\theta, \\
c &= \delta r.
\end{align}

Daarmee verwordt vergelijking (2)

\begin{align}
\delta V &\approx r\sin\theta \, \delta\phi \times r\delta\theta \times \delta r, \nonumber \\
&\approx r^2\sin\theta \, \delta\phi \, \delta\theta \, \delta r.
\end{align}

Volume-integraal

Merk op dat deze relatie nauwkeuriger wordt als $\delta\phi$, $\delta\theta$ en $\delta r$ de nulwaarde naderen. Voor het volume-integraal van een bol $B$ kunnen we daarom schrijven:

\begin{equation}
V_B = \int_B dV_B = \int_\phi \int_\theta \int_r r^2\sin\theta \, dr \, d\theta \, d\phi.
\end{equation}

Figuur 2: Om te integreren over een oneindige hoeveelheid punten in en op een bal varieert één hoek van $0$ tot en met $2\pi$, en hier is dat hoek $\phi$. Hoek $\theta$ hoeft slechts de helft daarvan te variëren aangezien een bol rotatiesymmetrie bevat. Uiteraard, de straal is $r$.

Om de grenzen van de intervallen te bepalen merken we op dat een bol een rotatiesymmetrie heeft om de $z$-as (afgezien van de oneindige hoeveelheid andere assen door het middelpunt). Dit zullen we gebruiken. We verwijzen hier naar Figuur 2.

Ten eerste, om over een oneindige hoeveelheid punten tussen $0$ en $r$ te integreren schrijven we simpelweg dat dit het interval is:

\begin{equation*}
V_B = \int_B dV_B = \int_\phi \int_\theta \int_{r=0}^r r^2\sin\theta \, dr \, d\theta \, d\phi.
\end{equation*}

Ten tweede, om over een oneindige hoeveelheid punten in het vlak van hoek $\theta$ te integreren hoeven we enkel de hoeken tussen $0$ en $\pi$ in beschouwing te nemen,

\begin{equation*}
V_B = \int_B dV_B = \int_\phi \int_{\theta=0}^{\theta=\pi} \int_{r=0}^r r^2\sin\theta \, dr \, d\theta \, d\phi,
\end{equation*}

aangezien we, ten derde, overgaan op het roteren van dit vlak, zogezegd, om de $z$-as om te integreren over de oneindige hoeveelheid vlakken om deze as, die de vorm van de bol completeren. En dus, $\phi$ varieert tussen $0$ en $2\pi$.

En dus, berekenen we

\begin{align}
V_B = \int_B dV_B &= \int_{\phi=0}^{\phi=2\pi} \int_{\theta=0}^{\theta=\pi} \int_{r=0}^r r^2\sin\theta \, dr \, d\theta \, d\phi, \\
&= \int_{\phi=0}^{\phi=2\pi} \int_{\theta=0}^{\theta=\pi} \left(\frac{1}{3} r^3\sin\theta \Big|_0^r\right) d\theta \, d\phi, \nonumber \\
&= \frac{1}{3} \int_{\phi=0}^{\phi=2\pi} \int_{\theta=0}^{\theta=\pi} r^3\sin\theta \, d\theta \, d\phi, \nonumber \\
&= -\frac{1}{3} \int_{\phi=0}^{\phi=2\pi} \left( r^3\cos\theta \Big|_0^{\pi} \right) \, d\phi, \nonumber \\
&= \frac{2}{3} \int_{\phi=0}^{\phi=2\pi} r^3 \, d\phi, \nonumber \\
&= \frac{2}{3} \left( \phi r^3 \Big|_0^{2\pi} \right), \nonumber \\
&= \frac{4}{3}\pi r^3,
\end{align}

wat het gewenste resultaat is, gelijk aan vergelijking (1).